Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Cài đặt chứng chỉ SSL - Odin (Plesk v.11, 12, & 12.5)

Các bài đăng gần đây

Tạo CSR - Odin (Plesk v.11, 12, & 12.5)

Đăng nhập vào Odin, thông thường là https://domain.com:8443.
Trong phần "Power User View", chọn "Websites & Domains"

Cuộn xuống "Domain Name" chọn "Show More."Chọn "Secure Your Sites."

Nhấp vào "Add SSL Certificate."
Nhập tên gợi nhớ của bạn vào "Certificate Name" (đây chưa phải là chứng chỉ thực của bạn!).
Gợi ý: nên đặt tên chứng chỉ bao gồm ngày tháng năm để bạn có thể dễ dàng theo dõi thời hạn của SSLNhập các thông tin cần thiết sau đó và nhấn vào "Request."Nhấn vào "View Certificate" để xem CSR của bạn hoặc chọn mũi tên màu xanh để tải CSR (mở bằng NOTEPAD).
CSR đã hoàn thành. Sao chép tất cả nội dung như ví dụ bên dưới:
-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST-----
And
-----END CERTIFICATE REQUEST-----
Sau khi có CSR và chứng chỉ SSL được cấp phát, bạn sẽ tiến hành cài đặt chứng chỉ này lên máy chủ

Giấy chứng nhận SSL

Phát hành nhanh chóng
Bạn sẽ nhận được giấy chứng nhận SSL xác minh tên miền (DV) trong vòng 3-10 phút từ khi đặt hàng từ hệ thống của chúng tôi, nhanh và dễ sử dụng.

EV SSL

Chứng chỉ số EV SSL là một Chứng chỉ xác thực mở rộng, nó cung cấp cho bạn sự tin tưởng tuyệt đối từ khách hàng truy cập website của bạn bằng cách hiển thị tên công ty/ tổ chức của bạn trên thanh địa chỉ của trình duyệt.

Chứng chỉ Số SSL là gì?

SSL là viết tắt của từ Secure Sockets Layer. Đây là một tiêu chuẩn an ninh công nghệ toàn cầu tạo ra một liên kết được mã hóa giữa máy chủ web và trình duyệt. Liên kết này đảm bảo tất cả các dữ liệu trao đổi giữa máy chủ web và trình duyệt luôn được bảo.